Hålla din sump pump i god funktion

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Först och främst är sump pump som används för att reglera nivåerna av vatten som kommer att samlas i sumpen grop på ett ögonblick, att vara en del av avloppssystemet. Tydligare är sumpen pump för att förhindra översvämningar i fall dräneringssystem kommer att misslyckas. Även om de har en sump pump installerad, många människor inte ens vet om dess närvaro och kommer inte att hänga med i underhållet som de borde.

 Detta slarv kommer så småningom att leda till källaren översvämningar med vatten och avlopp rester.

Sump pump larmsystem

Allt material, icke-materiella och hälsa säkerhetsåtgärder beror helt och hållet genom inverkan av sumpen pumpen. Eftersom ingenting fungerar bra för alltid kommer sump pump har så småningom problem med funktion. Här kommer sump pump larm som varnar alla om en sump pump problem. Larmet utlöser samma ögonblick som vattnet passerar påbjudit gränser. Vanligtvis inträffar när pumpen inte fungerar och måste repareras.

Hur att behålla larmet sump pump

  • De flesta av översvämning larm använder batterier som strömkälla, så detta innebär att du regelbundet kontrollera sump pump för att undvika eventuella problem som lätt kan förebyggas.
  • Den sump pump larm behöver drivas väl annars kommer det inte att gå av när det är problem med vattennivån.
  • Du bör också ha en backup-system på batteriet, i fall något händer med din nuvarande batterier. Att ha en mycket viktig roll, bör backup-system laddas hela tiden eftersom du inte har råd att låta det slut på energi.
  • Du kan behöva ringa en tekniker från tid till annan för att kontrollera larmet sump pump. Är också mycket viktigt att veta alls tiden koll på spänningen avläsningar.
  • Flödande skräp och lera kan orsaka problem för sump pump. Detta kräver en regelbunden rengöring av larmet att se till att det fungerar som det ska.
Källare Sump Pump, Källare Tätskikt, Sump Pump, Sump Pump Källaren, Sump Pump Larmsystem, Sump Pump Underhåll, Underhåll Källaren Pump