Göra en grop sump pump

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Sump pump gropar är utformade för att hämta vatten och mata den till pumpen. Det är viktigt att göra en bra grop sump pumpen, annars kan pumpen inte fungerar vid sin fulla kapacitet.

Några av de verktyg och material som du behöver är:

  • Måttband
  • Sump pump liner
  • Nivå
  • Grävaggregatet

Plats

Sumpen pumpbrunn måste placeras där vatten tenderar att bygga upp.

 Detta hjälper dig att undvika mer arbete för att göra ett dike. Se till att du inte har någon rör eller verktyg i det området.

Göra hål

Gropen måste vara 2 meter bred och 2-3 meter djup. Det måste hysa liner som följde med pumpen.

Liner

Du måste se till att linern sitter smidigt i hålet. Använd smuts för att fylla utrymmet runt liner. Detta kommer att fixa linern på plats. Linern kommer att stoppa allt skräp och smuts från att komma in pumpen och skada den.

Bygga En Grop Sump Pump, Dimensioner Av En Sump Pump Grop, Gör En Grop Sump Pump, Källare Pump, Källare Sump Pump, Källare Sump Pumphus, Källare Vattenpump, Med Hjälp Av En Källare Pump, Med Hjälp Av En Sump Pump, Översvämning Pumpen, Pump, Sump Pump, Sump Pump Grop, Sump Pumphus