Ventilation

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
Ett badrum fläkt används för att ta bort fukt, värme och ånga från badrummet. Detta kan förhindra mögel bakom väggar eller andra bakterier som kan vara skadliga för din hälsa.

Innan du installerar fläkten, se till att de viktigaste kretsen är avstängd.

 Se också till att du har fått alla kablar.

Tips 1. Bygg en stark bostadsmarknad låda

Höljet rutan måste vara mycket stark och stödja köksfläkt. Den måste också hålla fläkten på plats och inte låta den glida. Höljet boxen kan köpas samtidigt med köksfläkt.

Tips 2. Avstängning av huvudströmbrytaren

Se till att du stängt av huvudströmbrytaren innan du börjar installationen. Inte bara är det mer säkert att göra ledningarna hindrar även kortsluta kretsar.

Tips 3. Fäst ledningarna

De ledningar bör säkras och stoppade tillbaka in i tråden rutan eller i väggen. Detta förhindrar att kablarna från gnistbildning och orsaka en elektrisk brand. Du bör använda eltejp. Läs instruktionerna i fansens manualen.

Badrum Fläktar, Badrum Ventilation, Fläkt, Fläktar, Installera En Fläkt, Luftkonditionering, Tips För Badrum Köksfläkt Installation, Ventilation