Bygga en vinyl staket

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

När du beslutar att bygga en vinyl stängsel i din trädgård bör du ta hänsyn till det utrymme du har och vilken typ av Bay Area. Det finns stängsel som passar bättre öppna räcken, medan andra föredrar avskildhet tillsammans med en utfyllnad.

Planera ditt stängsel

 1. Alla typer av grävning bör bara göras efter att någon har kontrollerat för underjordiska verktyg.
 2. Besluta om stilen på stängslet.
 3. Kontrollera och se var du kommer att sätta stängslet paneler, porten och tjänster terminalen. För att göra jobbet för att mäta och placera stängslet mycket enklare, bara använda en rulle sträng som kommer att representera parametern för stängslet.
 4. Den 4×4 måste sättas i marken så att den primära stängselstolpar fastställs.
 5. Kontrollera igen strängen, ser om du ingår i hörnen och grindar. När du bestämmer var bukten områdena kommer att, som det en serie av räls eller en uppdateringsfunktion. Den sista kan användas för privatlivet.
 6. Efter 4×4 inlägg, använda några snöre för att binda den hörnstolpar bland dem. Gör några mätningar för paneler och du kan läsa följande steg.
 7. Den längd du mätt för panelerna måste tillämpas till platsen för varje rad inlägg. De tjänster som måste vara i linje hela tiden så för detta måste du göra insatserna för att kontakta layouten strängen. Glöm inte var portarna kommer att bli.
 8. Använd en grävare inlägg hål att göra de nödvändiga hålen för stängselstolpar. Använd höjd av stängslet som en vägledning och gör hål med en diameter av 10 inches. Varje hål måste fyllas med 6 inches av grus.
 9. När du använder betong för att fylla hålen, läs innan instruktionerna eftersom kommer att vara till stor hjälp.
 10. Sätt i inläggen, häll betong och göra alla nödvändiga justeringar innan cementen är helt torr.
 11. Fästena måste fästas på stängselstolparna eftersom panelerna måste glida i dem. Bultar och skruvar är den bästa lösningen för att säkra dem i slutändan.
 12. Porten måste installeras exakt på samma avstånd från marken som stängslet. Avståndet mellan stolparna och porten bör ligga runt 5/8-inches på varje sida.
 13. Om det finns ytterligare hårdvara för tjänsten och porten du ska borra hål för den respekt de mått som anges. Också väldigt viktigt är det gångjärn som måste anslutas till porten backrail och samma sak gäller för låset och posten.

Tips

 • För förmonterade staket paneler, är det inget problem för rälsen skall fästas nära toppen eller mitten.
 • Ögonskydd bör användas vid alla tider, även av din partner. De tjänster och de viktigaste hålen bör ha ett djup med 6-inches större än någon annan del av staketet.
Bygga En Vinyl Staket, Extra Hårdvara För Staket, Förmonterade Staket Paneler, Instruktioner För Att Bygga En Vinyl Staket, Planering Stängslet, Staket Paneler, Stängsel, Stil Av Staketet, Terminal Stängselstolpar, Vinyl Staket