Wall värmestrålare kapacitet

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Om du vill ha värmegolv från väggarna, bör du överväga detta när du bygger ett nytt hem. Detta system är mycket effektivt och det använder paneler för att värma de delar innanför murarna.

Kapacitet

Mängden värme mottagna kan variera.

 Uppvärmningen är villkorad av spänning kan du köra igenom panelerna. Du kan sedan justera hur varm eller kall panelerna kan få.

Ledningsresistans

Du bör testa ledningarna innan du installerar den. Testa det för sin högsta spänning att den kan bära. Detta är mycket viktigt, för om panelerna kan använda en hög spänning, och ledningarna kan inte hantera denna spänning, kan då olyckor inträffar och du utsätter ditt hem.

Centralvärmesystem, Hus Uppvärmning, Kabeldragning Spänning, Säker Radiooperatörer, Strålningsvärmare Spänning, Uppvärmning Av Hushåll, Vägg Centralvärmesystem, Vägg Värmestrålare, Värmare, Värmare Kapacitet, Värmestrålare, Värmestrålare Kablage