Stair räcke höjd

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns många regler för trappan konstruktion, några av dem om trappan räcke höjd. Dessa koder måste följas när de görs av säkerhetsskäl.

Krav

De standarder som vi känner idag har satts i 199 1.

Så, trappor bygga innan det här året kan ha hand räcken installerat någonstans mellan 36 och 37 inches från Trappmatta. Förordningarna från idag hänvisa till hög från den högsta punkten och den nedre kanten av räcket. Ledstänger behöver installeras om trappan höjd är större än 30 inches.

Ledstänger installerade efter 1991 måste installeras på en höjd på minst 36 inches från toppen av trappstegen, och behöver för att inte ha några utstickande kanter som kan orsaka skador. Skyddsräcken måste också uppfylla särskilda regler.

Byggnormer, Byggregler, Lokala Byggnormer, Optimal Trappa Räcke Höjd, Standard Räcke Höjd, Trappa Byggnormer, Trappa Föreskrifter, Trappa Räcke, Trappa Räcke Höjd