Installera en gas värmesystemet

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det är viktigt att du har ett centralt värmesystem för att värma upp ditt hus i de kalla vintermånaderna. Installera ett centralt värmesystem kan vara ganska komplicerat och kräver att du har några speciella färdigheter. Processen är också tidskrävande, så tänker i förväg.

 Några av de verktyg och material som du behöver är:

  • Skruvmejsel
  • Nyckel
  • Plastfästet
  • Hål Filler
  • Duct Slangar
  • Centralvärme enheten
  • Termostat

Kanalsystemet installation

Det är mycket viktigt att du planerar allt innan du bygger något. Planera ut din kanal och för att göra installationen enklare och även att förhindra misstag. Se också till att det finns tillräckligt utrymme i varje rum för att installera kanalerna. Efter allt detta kan du börja installera rören.

LUFTHANTERINGSDONET installation

LUFTHANTERINGSDONET är det första som du bör faktiskt installera. Denna komponent installeras oftast i källaren i ditt hem. Kontrollera att kondensorn avlopp är installerat för att korrekt låta vattnet rinna ett säkert sätt.

Utanför slangar

Kör slangen från luften föraren utanför så att ventilationen.

Power

När du arbetar runt elledningar, se till att du stänger av strömmen. Detta kommer att förhindra en olycka och kortslutning.

Termostat

Montera termostaten enligt instruktionerna från tillverkaren. Placera den på en vägg i ett av dina rum. Fäst termostaten med skruvar och ansluta det till de viktigaste kablar.

Gasledning

Nu är det dags att fästa gasledningen till värmesystemet. Du måste ringa en professionell för att göra detta åt dig. När du har installerat gasledningen, testa enheten och ljus piloten ljus.

Centralvärme Systemet, Gas Centrala Värmesystem, Gas Värmesystem Rör, Gasdrivna Systemet, Gasdrivna Värmesystem, Gasledningen, Gassystemet Lampan, Kanalsystemet Installation, Lufthanteringsdonet Installation, Termostat, Utanför Slangar, Värmesystem