Inomhus trappa dimensioner

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

När man bygger en inomhus trappa, måste du följa lokala regler och koder byggnad.

Stair mätningar

Vi börjar med trappstegen. De måste vara minst 11 inches i bredd för att möjliggöra korrekt foten håller.

 Den vertikala mönster måste också vara högst 7 1 / 4 inches och inte mindre än 7. Den fria höjden över trappan behöver inte vara mer än 8 inches och inte mindre än 6. Kolla in lokala regler.

Det totala avståndet från botten och toppen av trappan behöver inte överstiga 12 meter. Landningarna får inte vara mindre än 36 inches i bredd. Det finns ingen reglering för antalet trappor.

Ståndarna och räcken

Klyftan mellan ståndarna bör inte överstiga 4 inches av säkerhetsskäl. Också det bör finnas en ståndare eller järnväg för varje trappsteg. Mätningarna för höjden kan skilja sig från område till område så kontrollera lokala regler.

Lokala Föreskrifter Trappa, Lokala Trappa Byggnormer, Spiraltrappa, Spiraltrappa Byggnormer, Trappa, Trappa Byggnormer, Trappa Dimensioner, Trappa Förordningar, Trappor