Bygga storlekar som kräver en industriell luftkonditioneringen

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
Om du äger en byggnad för ditt företag, kan du överväga att köpa en industriell luftkonditioneringen.

Effektiviteten i en ventilationsaggregatet mäts med BTU (British Thermal Units). Detta avgör hur många kvadratmeter kommer att påverkas av ventilationsaggregatet.

Många av de industriella luftkonditioneringsapparater börjar på 240.000 BTU, vilket skulle vara perfekt för en byggnad med 15-20,000 kvadratmeter, beroende på klimatet byggnaden är i och isoleringen.

Kontrollera dina byggnad

Det första du behöver göra är att mäta ytan av din byggnad. Om det är mindre än 15-20,000 kvadratmeter bör du överväga att köpa mindre, mer praktiska och ekonomiska luftkonditioneringsanläggningar.

Om den är större än 15-20,000 meter, än vad du borde köpa en industriell enhet luftkonditioneringen. Det några funktioner som finns och det är bäst att ringa en professionell för att få dig informerad.

British Thermal Units, BTU, Industriell Ventilationsaggregatet, Luftkonditionering, Luftkonditionering För Större Fastigheter, Luftkonditionering System, Ventilationsaggregatet