Upphöjt golv system

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns två skäl att bygga upphöjda golv. Den första är att kanske huset inte har en källare, och det finns ett behov av en lagringsplats. Oftast är denna typ av upphöjda golvet som används för bostäder.

 Det andra skälet är att att vissa byggnad har ett behov av att dölja kabelnät, kraftledningar, VVS-och värmesystem.

Upphöjda golv för hemmet

Anledningen till att de är vana för bostäder är att de ger en praktisk funktion. Ventilationen under huset förbättras, alltså fukt elimineras och risken för vattenskador minskar. Det gör också en stor lagringsutrymme.

Även VVS kommer i diskussionen. Om det finns en skada pipa, blir det lättare för dig att ändra den om du har upphöjda golv. Tillgången till VVS är mycket bättre. Också upphöjda golv kan dölja ett värmesystem och det också kan du installera ett golvvärmesystem en.

Upphöjda golv är också bra i de områden där översvämningar är vanliga. De erbjuder skydd till huset struktur.

Värdet av ditt hem kommer att öka något på grund av den höga och bättre utsikt.

Upphöjda golv i industribyggnader

I dessa byggnader, upphöjda golv också fungera som en praktisk funktion. Datasystem kan stora och det finns också nätverkskablar, skrivare, kopiatorer etc. Alla dessa kablar behöver sättas ihop och bort från användarna. Golven kan också dölja VVS och möjliggöra en bättre tillgång för eventuella skadestånd.

Med upphöjda golv kan panelerna installeras för att bättre komma åt en viss del av ett kabelsystem eller vattenledningar.

Det finns många fördelar för att bygga upphöjda golv, såsom ventilation, minska luftfuktigheten, VVS, kablage, osv.

Fördelarna Med Utomhus Bastu, Fundament Ventilation, Golv, Gömma Kabelsystem Under Golv, Gömma Kablar I En Byggnad, Gömma VVS Under Golv, Kabelsystem, Minska Vattenskador På Grund, Översvämningar, Översvämningar Strukturer, Upphöjda Golv, Upphöjt Golv För Översvämningar, VVS, VVS Service