Guide för kombinationslås

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Denna typ av hänglås kan lätt användas för att säkra olika poster. Några exempel kan vara skåp, kedjor, lås staket, verktygslådor, och alla andra typer av objekt som måste säkras på något sätt. De har använts under lång tid och folk ser dem som säkra lås men med en mindre storlek.

 Denna kreativa idé att öppna låset med en förutbestämd kombination av siffror är något som de flesta av oss gillar och på grund av att kombinationslås används i större skala. Följande information hjälper dig att förstå hur en kombination lås fungerar.

Roll schackel eller haspen

Denna del av Låset har en svängd form och det är placerade runt öglorna i en kedja. Eftersom stål är det material som används för denna del av låset, det är ganska svårt att klippa det även om du använder en bult fräs eller en bågfil. Vad gäller priset kan man hitta billigare lås men detta är bara för att stålet som används är av låg kvalitet.

Fallet med lås

Detta fall är utformad för att hålla interna mekanismer inuti men detta är inte allt. Eftersom det är gjort av starkt stål har det också roll att skydda dessa viktiga delar av låset om någon har för avsikt att bryta dem med en hammare eller någon annan form av trubbigt våld.

Ratten för låset

Slå är det första ordet som dyker in i ditt sinne när ni talar om en kombination hänglås. Det kan ta mer än en form, antingen rund eller med en kombination av tumskruvar som tar till ett visst antal i slutändan. Du kan bilda ett valfritt antal för lås med hjälp av siffror från 0 till 5 9. För att öppna låset måste du lägga dricksglas i rätt position så att de bildar den förutbestämda koden.

Användningen av tumlare

De tumlare kan hittas inne i låset och de är monterade på en cam som ansluts med ratten och de flyttar ihop. Varje gång du använder låset, måste du flytta tumlaren tills den matchar den position det var tänkt. Tumlaren är utformad för att rada upp varje gång användaren ställer ratten på ett visst antal. Detta kan bli ett allvarligt problem när du inte kommer ihåg kombinationen. Du måste ägna stor uppmärksamhet när du öppnar ett lås för om du inte stänger det i den riktning ni ska eller om du inte gör detta för ett visst antal gånger då det inte kan öppna i slutet.

Hundarna

Denna del av låset syns om man tittar innanför lås området. De finns i den ort där haspen går inuti. Du kan observera att de har ett handtag eller fångst form. Att sätta haspen i hålet på låset kommer att göra hundar att reagera och blockera haspen för att inte tas bort av någon. Efter att anpassa dricksglas hundarna kommer automatiskt gratis haspen.

Den knappat in

Den knappat område kan vara lätt att hitta på baksidan av låset och det fungerar helt enkelt som ett vanligt nyckellås. Detta är ytterligare ett sätt på vilket du kan justera tumlare, genom att sätta in rätt nyckel. Den kan användas som en säkerhetsåtgärd om du skulle glömma den rätta kombinationen. Den dåliga är att du inte kan återställa kombination, så om du inte löser problemet bör du köpa en annan lås.

Användning Av Tumlare, Det Knappat In, Dörr Säkerhet, Dörrlås, En Kombination Av Tumskruvar, Fallet Med Lås, Hänglås, Hasp, Hundarna I Låset, Inre Mekanismer Låset, Kombinationslås, Lås, Schackel, Slå Av Lås